Privacy Policy

Barbace, gevestigd aan ‍ Nieuwe Binnenweg 89B 3014 GE Rotterdam Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerkingvan persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

‍Contactgegevens: Nieuwe Binnenweg 89B 3014 GE Rotterdam Nederland 010 841 19 83 KVK Rotterdam: 74746324 BTW nummer: NL002407338B48

‍Persoonsgegevens die wij verwerken Barbace verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

‍Bijzondere en/of gevoeligepersoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@barbace.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

‍Met welk doel en op basis van welkegrondslag wij persoonsgegevens verwerken Barbace verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het kunnen optimaliseren van de website, door het meten van uw activiteiten op de website middels Google Analytics Het gericht adverteren met advertenties, door het meten van uw activieiten op de website.

‍Het kunnen optimaliseren van de website,door het meten van uw activiteiten op de website Wij meten uw activiteiten op onze website. Dit gebeurt middels een Javascript van Google Analytics. Dit script verzamelt de pagina’s die u op onze website heeft bezocht, apparaatgegevens en cookie gegevens. Door het analyseren van deze informatie, kunnen wij de website beter optimaliseren zodat het gebruik ervan gemakkelijker wordt. Wij hebben dit op een bepaalde manier ingericht om zo minmogelijk gegevens van u te verzamelen: Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; Het laatste octet van het IP-adres gemaskerd; ‘gegevens delen’ uitgezet; Maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

‍Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Barbace slaat de contactgegevens die worden ingevuld in de contactformulieren op voor één jaar. Als het jaar verstreken is, worden de gegevens die via het formulier worden gemaild verwijderd. Alle tracking informatie, waarmee wij de website beter kunnen maken, worden voor 26 maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd door Google.

‍Delen van persoonsgegevens met derden Barbace verkoopt uw gegevens niet aanderden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering vanonze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Metbedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij eenbewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging envertrouwelijkheid van uw gegevens. Barbace blijft verantwoordelijk voor dezeverwerkingen.

‍Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken Barbace gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Barbace gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te latenwerken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geencookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

‍Gegevens inzien, aanpassen ofverwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoons gegevens door Barbace en heeft u het recht opgegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barbace.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Barbace wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons. ‍ ‍Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Barbace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van een SSL verbinding tussen de gebruiker van onze website en de website zelf. SSL is een afkorting voor Secure Socket Layer. SSL en de opvolger TLS (Transport Layer Security) zijn protocollen voor het creëren van een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding verzekert dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven voor buitenstaanders en niet gestolen kunnen worden. Hiernaast worden onze website, servers en werkstations beveiligd middels een firewall en virusscanner. Een firewall iseen systeem dat de middelen van een netwerk of computer kan beschermen tegenmisbruik van buitenaf. Het beschermde netwerk is vaak een intranet of internnetwerk en dit wordt beschermd tegen het internet. Het ongewenste verkeer bestaat bijvoorbeeld uit aanvallen van hackers en computerkrakers, inbraken en/of uitbraken van computervirussen, spyware, spam en denial of serviceattacks. De virusscanners zorgen ervoor dat de werkstations worden beschermd tegen virussen die ertoe kunnen leiden dat uw gegevens kunnen worden gestolen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels ons telefoonnummer 010 – 841 19 83 of via info@barbace.nl.